Friday, November 6, 2009

Inspirational Item: Manga/Anime


Хэдийгээр манга бол хиймэл, байж болшгүй (энэ үг худал байсан бол ямар гоё вэ) гэдгийг нь мэдэж байсан ч манга унших тоолондоо урам авдаг. Манга бол зүгээр л жоохон хүүхдийн уншдаг зурагтай ном биш. Энэ бол хүн болгоны сэтгэлд хүрэхгүй ч яг л уран зохиолын номын адил уншигчидынхаа сэтгэлийг доглуулан бас урам хайрлаж мөн сургамж өгч байдаг зүйл.
Дахин хэлье. Энэ бол зүгээр л нэг жоохон хүүхдийн зурагтай ном биш.