Saturday, December 5, 2009

ЭЗО-ын хичээл дээр эссэ бичих гэж оролдсон нь

ЭЗО дээр "Хувь заяагаа сонгох нь", "Капиталын нууц" хоёр номыг уншуулж түүнийхээ дараагаар эссэ бичих даалгавартай байсан Бодоод үзэхээр юмыг тулгаж хийдэг зангаасаа болоод аль алийг 20 орчим минутад л бичсэн юм байна.

Хувь заяагаа сонгох нь

Капиталын нууцыг тайлахыг оролдсон нь