Sunday, January 31, 2010

The Memoirs of Sherlock Holmes

ШЕРЛОК ХОЛМСЫН ДУРДАТГАЛ

4.3/5.0
(Бүлэг болгоны оноонуудын дундаж)
Шерлок Холмсын тухай хэд хэдэн богино өгүүллэгүүд бичигдсэн бөгөөд тэднийг хэд хэдээр нь багцлан ном болгон гаргасан нь Шерлок Холмсын Адал Явдлууд ба Шерлок Холмсын Дурдатгал номууд юм. Мөн энэ зохиолд гол дүр Шерлокын ах Майкрофтыг танилцуулах бөгөөд тэрээр учир шалтгааныг олох тал дээр Шерлокоос ч илүү. Шерлок өөрөө үүнийг тэмдэглэсэн бөгөөд гагцхүү өөрийнхөө санааг шалгахаас залхуу хүрдэг нь л түүнийг сайн мөрдөгч болоход саад хийж байгаа гэж хэлж болно.

4.4/5.0 Бүлэг Нэг. Мөнгөн Толбот
4.2/5.0 Бүлэг Хоёр. Шар Царай
3.9/5.0 Бүлэг Гурав. Стокброкерын Клерк
4.2/5.0 Бүлэг Дөрөв. Глориа Скотт
4.8/5.0 Бүлэг Тав. Масгрейвынхны заншил
4.7/5.0 Бүлэг Зургаа. Рейгейтын оньсого
3.9/5.0 Бүлэг Долоо. Хачирхалтай эр
3.8/5.0 Бүлэг Найм. Дотор өвчтөн
4.2/5.0 Бүлэг Ес. Грек Орчуулагч
4.9/5.0 Бүлэг Арав. Тэнгисийн хэлэлцээр
5.0/5.0 Бүлэг Арван Нэг. Эцсийн Асуудал