Monday, January 18, 2010

Song of the Day: Aaliyah - Try again

Aaliyah намайг хөгжим сонсож эхлэх үед л нас барчихсан. Хэрвээ үргэлжлүүлэн дуулсан бол Rihanna шиг л байх байсан байх.

R.I.P