Wednesday, February 10, 2010

The Casebook of Sherlock Holmes

ШЕРЛОК ХОЛМСЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТЭР

3.6/5.0
Энэ богино өгүүллэгүүдийн хоёрыг нь Уатсон биш Шерлок Холмс өөрөө бичсэн.

Гэсэн ч Уатсон Холмсоос хамаагүй дээр бичдэг юм байна лээ.

Энэхүү нэгтгэлийг тоймлоод хэлэх юм бол урьд урьдынхуудаасаа илүү ахуйн шинжтэй болсон санагдсан. Тэр нь муу гэсэн үг ч биш л дээ. Зүгээр л энгийн. Илүү дэлгэрэнгүй хэлээд ч яахав дээ.

Агууламж:

Volume I:
3.9/5.0 The Problem of Thor Bridge
3.3/5.0 The Adventure of the Mazarin Stone
3.6/5.0 The Adventure of the Creeping Man
3.3/5.0 The Adventure of the Sussex Vampire
3.8/5.0 The Adventure of the Three Garridebs
3.8/5.0 The Adventure of the  Blanched Soldier

Volume II:
4.1/5.0 The Adventure of the Veiled Lodger
4.0/5.0 The Adventure of the Illustrious Client
3.2/5.0 The Adventure of the Three Gables
3.3/5.0 The Adventure of the Retired Colourman
3.8/5.0 The Adventure of the Lion's Mane
3.5/5.0 The Adventure of Shoscombe Old Place      


Аудиономыг нь татах 1 2 3