Friday, February 26, 2010

Hercule Poirot: The Labours of Hercules

ХЕРКУЛЕСИЙН ҮЙЛС
4.2/5.0
Херкиүл Пуароу нэгэнт тэтгэвэртээ гарах нас нь болжээ. Гэсэн ч мэргэжилдээ дуртайг хэлэх үү шууд салж чадахгүй л байлаа. Нэгэн найзтайгаа энэ тухайгаа ярьж байтал түүний өөрийнх нь нэрний тухай яриа орж ирнэ. (Херкиүл гэсэн нэр бол Херкулесийн арай өөр хувилбар нь юм.) Яг тэр үед Пуароу ахин яг 12 ажил хүлээн авах бөгөөд энэ нь Херулесийн үйлдсэн 12 үйлтэй шууд бус утгаар адилхан байх юм. 

Херкулесийн үйлс ном бол бүрэн хэмжээний тууж биш юм. Энэ нь тус тусдаа өрнөл бүхий 12 бүлэг хэргээс үүдэлтэй бөгөөд Пуароугийн өмнөх ажилууд шиг хүн аминий хэргийг мөрдөх гэхээсээ илүү жирийн амьдралыг тойрсон эсвэл хүн аминий хэргээс урьдчилан сэргийлсэн ажилууд байх юм.


Бүрэн эхээр нь тууж уншиж чаддаггүй хүмүүс уншихад илүү тохиромжтой ч тийм ч сонирхолтой байхгүй л болов уу.
Херкулесийн үйлсүүд:
 1. Slay the Nemean Lion.
 2. Slay the 9-headed Lernaean Hydra.
 3. Capture the Golden Hind of Artemis.
 4. Capture the Erymanthian Boar.
 5. Clean the Augean stables in a single day.
 6. Slay the Stymphalian Birds.
 7. Capture the Cretan Bull.
 8. Steal the Mares of Diomedes.
 9. Obtain the Girdle of the Amazon Queen.
 10. Obtain the Cattle of the Monster Geryon.
 11. Steal the Apples of the Hesperides.
 12. Capture and bring back Cerberus.