Tuesday, February 16, 2010

Song of the Day: Максим - Одиночка


Максимыг одоо хүн болгон Знаешь ли ты, Нежность, Мой рай, Научусь летать гэх зэрэг дуунуудаар нь сайн мэддэг болсон нь ойлгомтой. Харин өнөөдрийн дуу бол түүний хамгийн сүүлийн цомог Одиночка-ын Одиночка.