Monday, March 15, 2010

Helcule Poirot: The Clocks

ЦАГНУУД
3.6/5.0
Цаг цуглуулдаг сохор эмэгтэйн гэрт гарсан хачирхалтай аллагын хэрэг хөршүүд болон цагдаагын газарын хэн болгоны сонирхолыг ихээр татна. Бүх л хөршүүдтэй ярилцаж үзсэний дараагаар үүний цаана ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал байна гэдгийн ухаарсан инспектор Херкиүл Пуароугоос тусламж авахаар шийдэж түүнтэй очиж уулзана. Пуароу зөвхөн зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд инспектор өөрөө уг хачирхалтай хэргийн цаана гарахыг оролдоно. Явцын дунд нэг гэмт хэрэг гурав болж үржих бөгөөд энэ нь хэргийн хэцүү юм шиг харагдуулж байгаа ч үнэндээ илүү хялбарчилсан байлаа.

P.S. Анх удаагаа энэ номон дээр Пуароу Артур Конан Дойлыг гайхалтай дүр бүтээсэн хэмээн Доктор Уатсоныг магтдаг.