Tuesday, March 30, 2010

Leaves of Grass

ӨВСНИЙ НАВЧ
4.2/5.0
Яг адилхан ихэр хоёр амьдралын шал өөр замуудыг сонгосон. Нэг нь Сонгодог Философийн профессорын ажлаа Кембридж-ын хуулийн тэнхимд өөрийн институцээр үргэлжлүүлэх боломжийг олж авч байхад IQ өндөртэй нөгөө ихэр нь өөрийн брендийн өвсөө гэрийнхээ ард талын лабораторид өөрийн зохиосон технологийг ашиглан багц багцаар нь ургуулж байх юм.

Харин хоёр хүү адилхан харагддаг байлаа ч гэсэн бусад хүмүүстэй шал өөр өөр асуудалтай байдаг. Жишээ нь гэр бүлийнхэн.

Бид байхад үхэл байхгүй. Үхэл байхад бид байхгүй. Тэгэхээр бид үхэлтэй нэг дор оршихгүй. Иймээс үхэлээс айх нь утгагүй асуудал.