Wednesday, March 31, 2010

Murder is Easy

АЛАХАД АМАРХАН
3.2/5.0
Агата Кристигийн бас нэгэн цувралаас гадуурх чөлөөт ном. Энд нэгэн жижигхэн суурингийн 5 хүний үхэлийн хачирхалтай холбоосын тухай үзүүлнэ.

Тэтгэвэртэй гарсан мөрдөгч (ямар ч эрт гардаг юм) галт тэрэг дотор энэ хэргийг Scotland Yard (Их Британий ЦЕГ)-д мэдүүлэхээр явж байгаа настай эмэгтэйтэй дайралдаж хууч хөөрнө. Маргааш нь сонин дээрээс уг эмэгтэйг осолд орж нас барсан гэсэн мэдээг уншаад энэ хэргийн учирыг олохоор мухар сүжиг, сэжигийн тухай ном бичиж байгаа зохиолчын дүрээр уг сууринд хэсэг амьдарна....

Уншаад байвал маш феминист чиг хандлага ажиглагдах бөгөөд зарим талаараа энд эрчүүдийг ч муулсан байх хандлага харагдаж байдаг.