Sunday, March 7, 2010

Percy Jackson & the Olympians: (Book 2) The Sea of Monsters

ТЭНГИС ДҮҮРЭН МАНГАСУУД
3.4/5.0 
Перси 7-р ангиа гэртээ ээжтэйгээ хамт ямар нэгэн хачирхалтай, аюултай халдлагууд гаралгүй амьдарч өнгөрөөлөө, яг ч өнгөрөөгөөгүй юм байна - сургуулийн хамгийн сүүлийн өдөр тийм ч энгийн өнгөрсөнгүй. Хичээлээ дуусгаж ч чадалгүй, Хагас цустнуудын зуслан руу явна. Байхгүй байсан 9 сарын дотор олон зүйл өөрчилөгджээ.

Талиагийн мод хордож үхэж эхэлснээр зуслангийн хамгаалалт муудах ба үүнд Кайроныг буруутгаж зуслангаас хөөнө. Бас энэ үеэр Пан-ын эрэлд явсан Гровер аюулд орсон байх бөгөөд Перси, Анабеть хоёр шинэхэн найз бас хагас дүү Тайсон гурав Гроверийг аврах зуураа Кайроны нэрийг цэвэрлэхээр Мангасуудын Далайд орших Циклопс Полифемусын арал руу (Оддиссейгийн очдог арал. Одиссей өөрийнхөө нэрийг "хэн ч биш" гэж хэлж хуурдаг) чиглэнэ.

Cover: B

Gods and Goddesses and Titans that made appearance:
  1. Hermes
  2. Poseidon
  3. Ares
  4. Circe