Saturday, April 24, 2010

Dead Like Me

НАД ШИГ ҮХДЭЛ
0.8/5.0
Кино цуврал үргэлжлүүлээд бүрэн хэмжээний кино хийж л дээ. Ёстой хэлэх үг алга. Үнэхээрийн, ёстой жинхэнээсээ тэнэг кино. Найзууд-аар кино хийсэн бол хамаагүй гоё болох байсан. Тэгэхээр цуврал нь ямар байсан нь ч санаанд буучихлаа.