Saturday, May 1, 2010

The Scream

Чимээгүй Хашхираан (орчуулга) бол Норвегийн зураач Эдвард Мунх-ын цуврал бүтээлүүдийн үндсэн нэр юм. Уг зураг нь Норвегийн Осло (тухайн үеийн Кристианиа) дахь Екебергийн даваанаас Ослофиорд руу харсан талаас зурсан цусан улаан тэнгэрийн наана зовж шаналсан хүний дүрсийг дүрсэлсэн.

Эдвард Мунх Чимээгүй Хашхирааныг хэд хэдэн удаа зурсан.


Мунхын өөрийнх нь нэрлэсэн Герман хэл дээрхи эх нэр нь Der Schrei der Natur буюу Байгалийн Хашхираан

1892 он, 1-р сар, 22нд Мунх өөрийнхөө одрийн тэмдэглэлд энэ зурагийг зурах санааг хэрхэн олсоноо бичихдээ:
"I was walking along a path with two friends — the sun was setting — suddenly the sky turned blood red — I paused, feeling exhausted, and leaned on the fence — there was blood and tongues of fire above the blue-black fjord and the city — my friends walked on, and I stood there trembling with anxiety — and I sensed an infinite scream passing through nature."