Saturday, August 14, 2010

Clockwork Angel by Cassandra Clare CountdownOkay, that was too many Cs.

Хэрвээ та нар цагийг нь нэмээд харах юм бол яг шөнө дундад нээх байгаа. Зүгээр өдрөөр нь оруулчихаар ингээд гараад ирсэн байна гэж бодож болохгүй шүү. Үнэхээр энэ ном Нью-Йоркт номын дэлгүүрт (би яг тэр дэлгүүрийнх нь нэрийг санадаггүй ээ) шөнө дундад нээлтээ хийнэ. Гоё байгааз?