Sunday, September 5, 2010

Blue Car

2.9/5.0
Шүлэгчид үргэлж сэтгэл хөдлөлдөө автахдаа амархан бололтой. Эсвэл тэд тэр хөдлөлөө илэрхийлж гаргахдаа сайн бололтой.

Амьдралд тохиолдсон болгоноо ямар нэгэн зүйлээр илэрхийлж болно. Энэ удаад зохиолч охин амьдралаа хөх машинтай холбосон байна. Машин яадаг билээ? Явдаг. Орхиод явдаг.