Thursday, September 2, 2010

Shifters: (Book 2) Rogue

3.2/5.0
Shifters цувралын хоёр дахь боть.

Энэ номонд эхний ботийн төгсгөлд дуусгасан түүхийн үргэлжлэлээ ахин барьж авах болно. Faythe -ын экс Andrew гэнэт, хачирхалтай байдлаар гарч ирнэ. Мэдээж түүнийг дагуулаад Marc хачин болохоос яахав.

Миний уншиж байсан хамгийн сайн ном ч байсангүй ээ. Гэхдээ хамгийн муу нь ч байсангүй. Цаг нөхцөөх гэж оролдож байгаа бол зөв сонголт байж болох юм.