Sunday, October 10, 2010

The Dark Knight

Энэ влог-ыг нилээн өмнө тавьсан боловч нилээн удаачихлаа. Уучлаарай.


Watch it on YouTube