Tuesday, December 7, 2010

Dec. 7, 2010: Sherlock Holmes????Watch it on YouTube

2009 онд гарсан Guy Ritchie -ыг найруулсан Sherlock Holmes яг жинхэнэ Arthur Conan Doyle -ын зохиол дээр суурилсан юм уу?