Tuesday, December 7, 2010

Dec. 7, 2010: Film Review-г 2 минутандWatch it on YouTube

Ойрдоо влог хийсэнгүй гэж бодоод нэгийг хийе гэж шийдлээ. Тэгээд ярих гэсэн чинь бас ярих юм ойрын үед болоогүй юм байна. Тэгээр түрүүхэн гаргасан миний бусад видеонуудад хамааралтай болж болох нэг шийдвэрээ хүргэе.