Friday, February 25, 2011

Feb. 25, 2011: Business English in Session without a Teacher

Өнөөдөр Баасан гараг, энэ хамгийн сүүлчийн пар. Бушуухан харих минь л гэж бодож байна.

Сургууль дээр нэгэн зэрэг баахан юм давхцаж байгаа юм байхаа. Багш ч орж ирээгүй байна.