Saturday, February 26, 2011

Tooooo White Snow in UB

Өглөө босоод дэлгүүр лүү гарсан чинь өчигдөрийн цас нилээн орсон байгааг харлаа. Тэгээд энүүгээр дамжуулж цав цагаан цас бид хоёр ямар харилцаатайг хэлье гэж бодлоо.