Saturday, March 5, 2011

Unboxing my new mobile phone


Ингээд би шинэ утастай болдог юм байжээ. Лол. Sony Ericsson Zylo эсвэл w20i гэж нэрлэж болох юм байна.